Mặt Dây Chuyền

Mặt dây chuyền Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy xanh đen công danh sự nghiệp S957-5130

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đen (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.8cm x 2.9cm x 1.5cm + Khối lượng: 38g + Ý nghĩa: chiêu tài tác lộc, bổ trợ con đường công danh, sự nghiệp, hóa sát tịch tà, mang

Mặt dây chuyền Tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể tài lộc bình an S934

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 2cm x 0.8cm + Khối lượng: 10g + Ý nghĩa: tỳ hưu đem lại may mắn về tài lộc, bình an cho người sử dụng. + Cách sử dụng:

Mặt dây chuyền Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy Myanmar bổ trợ sức khỏe S953

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar trắng ngọc (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.6cm x 1.2cm + Khối lượng: 15g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, bổ trợ sức khỏe, công danh và sự nghiệp, hóa sát tịch tà, mang lại vận

Mặt dây chuyền Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy Vân Nam bổ trợ công danh S957-5400

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đen (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 2.7cm x 1.7cm + Khối lượng: 40g + Ý nghĩa: chiêu tài tác lộc, bổ trợ con đường công danh, sự nghiệp, hóa sát tịch tà, mang

Mặt dây chuyền Tỳ hưu ngọc Myanmar vân trắng chiêu tài tác lộc S954-2980

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar vân trắng (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 5cm x 2.5cm + Khối lượng: 29g – 38g + Ý nghĩa: chiêu tài tác lộc, bổ trợ con đường công danh, sự nghiệp, hóa sát tịch tà, mang lại vận may cho